Cultuurmenu Zaanstreek

Wat is het cultuurmenu?


Het cultuurmenu biedt kunst-, erfgoed- en mediaprojecten en workshops op het gebied van dans, drama, muziek, beeldende kunst en media. De meeste erfgoedprojecten worden uitgevoerd door Zaanse aanbieders. De kunstprojecten bestaan uit voorstellingen in het Zaantheater, De Pelikaan, De Kaasfabriek, bij de muziekschool van Fluxus en ook op school. De workshops worden uitgevoerd door professionele kunstenaars of kunstvakdocenten en vinden meest op school plaats.Programmeren van cultuuractiviteiten, denken in leerlijnen


Het doel van het Cultuurmenu is om onderdelen aan te dragen die inhoud geven aan de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en cultureel erfgoed. Bij de beschrijvingen van de activiteiten staan de thema's die bij de activiteit aan de orde komen. Zo kan de activiteit worden ingezet als onderdeel van cultuureducatie op school.


De voorstellingen


Kinderen maken kennis met professionele kunsten, dat is het doel. Het aanbod bestaat uit voorstellingen, excursies en workshops op school. De voorstellingen voor de groepen 1 t/m 4 vinden vaak op school, of op een locatie in de buurt plaats. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen vaker naar een zaal buiten de school. De gedachte hierachter is dat de leerlingen kennismaken met de plaatsen waar podiumkunsten thuishoren. De voorbereiding van het bezoek aan een voorstelling zal in de klas plaatsvinden aan de hand van een lesbrief waarin ook actieve onderdelen voorkomen. Op die manier kunnen verbindingen gelegd worden tussen actieve kunstbeoefening en het ervaren van kunst van anderen.

Let wel, bij een voorstelling in het theater of theaterzaal kunnen we begeleiders plaatsen en houden hierbij rekening met 1 begeleider per 10 leerlingen.


De workshops


Er is een uitgebreid aanbod van workshops op school door een kunstvakdocent. Met het workshopaanbod willen we tegemoetkomen aan de vraag naar actieve programma's als aanvulling op het - meest receptieve - aanbod van schoolvoorstellingen. Met de keuze van een bepaalde workshop, al of niet in combinatie met een voorstelling, kunt u een activiteit in een wat groter kader plaatsen, bijvoorbeeld als project.


De erfgoedprojecten en erfgoedleskisten


Het merendeel van de erfgoedprojecten bestaat uit excursies. De Zaanse erfgoedinstellingen bieden speciale programma's aan voor het basisonderwijs. Daarnaast zijn er projecten die op school uitgevoerd kunnen worden. Sommige programma's bieden een wandeling of rondleiding door een deel van de Zaanstreek of op de Zaanse Schans. Voor erfgoed is er een doorgaande leerlijn in de vorm van leskisten voor groep 1 t/m 8. Deze kisten kunnen worden geleend voor een periode van 3 weken voor één groep maar het staat u natuurlijk vrij om het materiaal ook in andere groepen te gebruiken.


Kosten van deelname aan het Cultuurmenu


Voor dit schooljaar is de bijdrage per leerling vastgesteld op €10.00. Voor de scholen die alleen deelnemen aan het kunstmenu (De Werf en de scholen in Wormerland m.u.v. Wormer Wieken en eigen Wijs) is de bijdrage € 5,-. De factuur voor de leerlingenbijdrage wordt rechtstreeks naar de centrale bureau's van Agora en Zaan Primair verstuurd en is gebaseerd op de telling van 1 oktober 2019. De OpSpoor-scholen en andere scholen ontvangen de factuur rechtstreeks. De factuur bedraagt het aantal leerlingen op uw school (volgens de telling op 1 oktober)maal het vastgestelde bedrag. De gemeenten Zaanstad en Wormerland dragen overigens ook voor een aanzienlijk deel bij in de kosten.

Let op: Extra kosten bij niet of te laat afzeggen van een activiteit en vermissing materiaal uit leskist.

Als u onverhoopt niet komt opdagen bij een erfgoed-of kunstinstelling of niet tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) 24 uur van te voren heeft afgezegd, worden extra kosten, ad. €50 p/gr in rekening gebracht. Afzeggen tijdens werkdagen tot 17.00u kunt u doen op ma, di, do, vr bij Fred Tuinder (mob. 06-29416251, mail ftuinder@fluxus.nl) en op ma, di, wo tot 16.30u en do tot 12.30u bij Els van Alfen (mob. 06-12756934, mail evalfen@fluxus.nl). In geval van calamiteiten dient u ook de instelling op de hoogte te brengen. Ook indien er artikelen uit de leskisten zijn verdwenen of beschadigd terugkomen, worden extra kosten ad minimaal €25 in rekening gebracht. Let op: In geval van voorstellingen dient u tijdig zelf met een andere school te ruilen indien u bent verhinderd.